Model funkcjonowania systemu eksperckiego do spełnienia wymogów raportowania informacji podsumowujących VAT i deklaracji INTRASTAT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Model funkcjonowania systemu eksperckiego do spełnienia wymogów raportowania informacji podsumowujących VAT i deklaracji INTRASTAT

Kontrola poprawności danych i raportowanie wyjątków System powinien kontrolować, czy dla każdej operacji wprowadzono obowiązkowe dane wymagane przez deklaracje. W razie nietypowych sytuacji (np. transakcji trójstronnej gdzie kraj dostawy/ nabycia nie jest zgodny z numerem identyfikacji podatkowej nabywcy/ odbiorcy) system zgłaszałby wyjątek informujący użytkownika o konieczności szczegółowego przeanalizowania operacji i podjęcia decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu proponowanego przez system rozwiązania. Dla operacji wewnątrzwspólnotowych nie będących transakcjami, co implikuje brak faktur VAT, powinny zostać wdrożone w firmie procedury identyfikacji takich operacji, przeszkoleni pracownicy działu logistyki odpowiedzialni za ich identyfikację oraz wdrożone procedury obiegu dokumentów, tak aby zapewnić wprowadzenie tych dokumentów do systemu eksperckiego i zaraportowanie w deklaracji Intrastat. [...]
9/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość