Moc wiążąca opinii prawnej WCO na przykładzie klasyfikacji plastrów z nikotyną w Nomenklaturze Scalonej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Moc wiążąca opinii prawnej WCO na przykładzie klasyfikacji plastrów z nikotyną w Nomenklaturze Scalonej

Postępowanie przed Trybunałem dotyczyło sporu między SmithKline, dokonującej przywozu plastrów z nikotyną sprzedawanych pod nazwą „Niquitin CQ” (zwanych dalej „plastry”), a Commissioners of Customs and Excise (zwanych dalej „organ celny”), do których SmithKline zwróciła się 08.10.1998 r. z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji taryfowej dotyczącym sprowadzanego przez nią towaru. Dn. 11.08.1998 r. organ celny wydał wiążącą informację taryfową (zwaną dalej „decyzją”) klasyfikującą ten towar do pozycji taryfowej NS 3824. Uznając, iż klasyfikacja była nieprawidłowa, gdyż jej zdaniem plastry z nikotyną powinny zostać zaklasyfikowane do pozycji NS 3004, SmithKline zaskarżyła tą decyzję przed VAT and Duties Tribunal, który ją uchylił. Organ celny wniósł odwołanie od tego orzeczenia do High Court Chancery Division. High Court (zwany dalej „sądem odsyłającym”) zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi. 3 strony - 9019 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość