Międzynarodowy transport drogowy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Międzynarodowy transport drogowy

Międzynarodowy drogowy transport towarów prowadzony jest w oparciu o ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe oraz o przepisy krajowe. Do podstawowych przepisów w tym zakresie należy ustawa z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 z późn. zm.). Określa ona zasady wykonywania międzynarodowego zarobkowego i niezarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy pojazdami zarejestrowanymi w kraju i za granicą. Postanowieniom ustawy nie podlegają przewozy pojazdami samochodowymi, których dopuszczalna ładowność wraz z ładownością przyczepy nie przekracza 1500kg, oraz samochodami osobowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 5 osób łącznie z kierowcą.[...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość