Międzynarodowy system obrotu surowcem diamentowym – Proces Kimberley – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Międzynarodowy system obrotu surowcem diamentowym – Proces Kimberley

... Oznacza to, że od tej daty cały handel diamentami nieoszlifowanymi, odbywający się pomiędzy państwami uczestniczącymi w Procesie, może odbywać się tylko na podstawie odpowiedniego certyfikatu, stwierdzającego źródło pochodzenia diamentów. Polska do końca lipca br. znajdowała się w tzw. „okresie tolerancji”, co umożliwiało polskim przedsiębiorcom dokonywanie obrotu surowcem diamentowym w tym okresie. Warunkiem przyznania naszemu krajowi statusu „pełnego” członka Procesu było wdrożenie regulacji prawnych, które implementowałyby minimalne wymogi stawiane uczestnikom tej inicjatywy międzynarodowej. Zatem Polska musiała, po upływie okresu tolerancji mieć własny system prawny. Polskie regulacje prawne ... [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość