Znajdź artykuł

Międzynarodowy Dzień Celnictwa

Z okazji Międzynarodowego Dnia Celnictwa funkcjonariusze celni zostali wyjątkowo docenieni przez najwyższe władze Rzeczpospolitej. Środa, 24 stycznia 2000 r. Kancelaria Prezydenta RP. Uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta trzem funkcjonariuszom celnym z Rzepina wysokich odznaczeń państwowych. Nagrody w imieniu Prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego (był w tym dniu na granicy polsko - ukraińskiej) z rąk Podsekretarza Stanu, Andrzeja Małkiewicza otrzymali celnicy, którzy udaremnili w ubiegłym roku największy przemyt heroiny. Andrzej Gilas i Jan Jankiewicz otrzymali Srebrny Krzyż Zasługi, a Jarosław Ratkiewicz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość