Znajdź artykuł

Międzynarodowe unikanie opodatkowania zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego

International tax avoidance as a threat to national security

W dobie globalizacji kluczowe znaczenie zaczynają odgrywać holdingi działające transgranicznie. Szczególną domeną ich działalności jest stosowana przez nie strategia optymalizacji opodatkowania. Ma ona szczególne znaczenie ze względu na fakt, że często jest przejawem zjawiska unikania opodatkowania.                                     Unikanie opodatkowania (ang. tax avoidance) jest zjawiskiem, które może mieć dwojakie znaczenie. W znaczeniu szerokim obejmuje każdą próbę podjętą za pomocą legalnych środków w kierunku uniknięcia lub zmniejszenia opodatkowania, które powstałoby bez tego działania. Oznacza to, że istnieje kilka możliwości zachowania, a motywem dokonania określonego wyboru są właśnie korzyści podatkowe, bez których dana możliwość nie zostałaby wybrana w toku normalnego sposobu prowadzenia spraw życiowych i gospodarczych przez danego podatnika[1]. Przytoczona definicja odnosi się również do wskazanego powyżej planowania podatkowego, lecz wyraźnie podkreśla granicę dzielącą planowanie podatkowe i unikanie od opodatkowania od oszczędzania podatkowego ... [1]P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2003, Dom Wydawniczy ABC, s. 14 . [...]
1/2016 str. 16

Kup aby przeczytać całość