Znajdź artykuł

Międzynarodowe traktaty podatkowe a ustalanie podstaw opodatkowania z uwzględnieniem powiązań między podmiotami. Zjawisko podwójnego opodatkowania

Przyczyny i konsekwencje zjawiska podwójnego opodatkowania Rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz rosnące współdziałanie pomiędzy gospodarkami różnych państw prowadzi do rozwoju zjawiska “umiędzynarodawiania” działalności gospodarczej. W ostatnim okresie jest to jedna z najbardziej charakterystycznych cech gospodarki światowej, która przejawia się m.in. gwałtownym wzrostem wymiany towarów i usług, a także przepływem kapitałów i siły roboczej. Taka sytuacja powoduje coraz częstsze pojawianie się problemu właściwego opodatkowania [...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość