Znajdź artykuł

Międzynarodowe spotkania na Ukrainie, Europejska polityka sąsiedztwa

... W dniach 24 - 25 czerwca 2004 r. w Jałcie miał miejsce VII Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina, z udziałem prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Ukrainy, Leonida Kuczmy. Spotkanie prezydentów odbyło się w ramach trwającego na Ukrainie Roku Polskiego, którego myślą przewodnią jest hasło „Polska i Ukraina razem w Europie”. Był to pierwszy Szczyt Gospodarczy zorganizowany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Celem tego spotkania było uzgodnienie takich rozwiązań systemowych i praktycznych, które sprzyjać będą dalszemu wzrostowi współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą. ...[...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość