Znajdź artykuł

Minister i celnicy – dyskusja o przemianach w polskiej administracji celnej

Dzień 30.04.2004 r. ma być ostatnim, w którym polscy celnicy będą obecni na granicach państwa na dotychczasowych zasadach. Informacje, że ta data może ulec przesunięciu, nawet do końca 2004 r., nie zmienią faktu, że polska administracja celna rozpocznie swoje funkcjonowanie w ścisłej łączności z organami celnymi Unii Europejskiej.                 O związanych z tym wydarzeniem przemianach w polskiej administracji celnej rozmawiali celnicy z Oddziałów Celnych w Prudniku i w Trzebinie z wiceministrem finansów Jackiem Uczkiewiczem, który obok sześciu innych ministrów rządu Leszka Millera przyjechał do Prudnika z okazji odbywającego się 27 kwietnia br. prareferendum unijnego. [...]
6/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość