Mikołajki ’99. Procedury uproszczone – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mikołajki ’99. Procedury uproszczone

W dniach 28 i 29 kwietnia 1999 r. w Mikołajkach odbyło się Seminarium “Procedury uproszczone – stan obecny, oczekiwania, perspektywy”. Organizatorem spotkania było Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych przy współudziale Forum Przewoźników Ekspresowych i Izby Przemysłowo Handlowej Inwestorów Zagranicznych. W imprezie liczny udział wzięli przedstawiciele agencji celnych, przewoźników i spedytorów. Przybyli także zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Ceł, urzędów celnych a także firm konsultingowych z kraju i z zagranicy. [...]
5/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość