Mienie przesiedlenia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mienie przesiedlenia

Dyrektor Urzędu Celnego w M. wymierzył cło od samochodu marki "Ford" sprowadzonego z zagranicy przez A.R. Od tej decyzji A.R. odwołał się do prezesa Głównego Urzędu Ceł wskazując, że w okresie od 1.07.1988 r. do 05.06.1993 r. przebywał w Londynie delegowany przez MSZ, jako przedstawiciel Polski przy Wspólnotach Europejskich. A.R. powołał się na art. 14, pkt 6 ustawy Prawo celne, który mówi o tym, że wolne od cła są rzeczy stanowiące mienie przesiedlenia przebywającego czasowo za granicą co najmniej 6 miesięcy. Nowa ustawa obowiązująca od dnia 10.03 1992 r. skreśliła pkt 6 art. 14 Prawa celnego pozbawiając zwolnień celnych osoby skierowane do pracy za granicą przez polskie instytucje.[...]

Kup aby przeczytać całość