Znajdź artykuł

Mienie przesiedlenia na lawecie

Decyzją wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (jednolity tekst: Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 ze zm.) Prezes Głównego Urzędu ceł po rozpatrzeniu odwołania Anny K. od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego zawartej w dowodzie odprawy celnej, w sprawie wymiary należności celnych od samochodu marki VW Golf, sprowadzonego z zagranicy przez skarżącą jako mienie przesiedlenia, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu tej decyzji Prezes GUC wskazał, że w świetle art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo celne, warunkiem uznania rzeczy sprowadzonych z zagranicy za mienie przesiedlenia jest to, czy służyły one obie przesiedlającej się do użytku osobistego lub domowego.[...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość