Miejsce świadczenia usług – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Miejsce świadczenia usług

2 strony – 8 177 zanki Składając w lipcu 2005 propozycję zmian w dyrektywie o miejscu świadczenia usług, Komisja wyszła naprzeciw niezbędnej reformie koncepcji miejsca świadczenia usług we wspólnotowym prawie podatkowym. Wniosek ten gwarantuje pilnie potrzebne uaktualnienie regulacji w zakresie miejsca świadczenia usług i zapewnia niezbędną elastyczność. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość