Znajdź artykuł

Metody ustalania wartości celnej towarów – zastępcze metody wyceny cz. III

Kolejność stosowania. Wartość transakcyjna towarów identycznych. Wartość transakcyjna towarów podobnych. Czynnik czasu. Poziom handlu. Niezbędne korekty. Wybór ceny.               W pierwszej części opracowania na temat metod ustalania wartości celnej towarów ("Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" Nr 11/04) omówione zostały przypadki, które powodują, że ustalenie wartości celnej zgodnie z wartością transakcyjną towaru nie jest możliwe. Dla przypomnienia warto wskazać, że zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu GATT (tzw. Kodeks Wartości Celnej), na którym oparte zostały przepisy Art. 28 - 36 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającegoWspólnotowy Kodeks Celny (zwanego dalej w skrócie WKC) są to sytuacje, gdy:[...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość