Znajdź artykuł

Metody Ustalania wartości celnej importowanych towarów

Wartość celna to jeden z elementów kalkulacyjnych stanowiących podstawę do określenia należności celnych i podatkowych od towarów, sprowadzanych z zagranicy. Element ten jest o tyle istotny, że większość stawek celnych występujących w Taryfie celnej liczona jest właśnie od wartości celnej (ad valorem). Prawidłowe ustalenie wartości celnej, z jednej strony zabezpiecza importera przed potencjalnym sporem z administracją celną, tzn. gdy wartość jest zaniżona, a z drugiej strony pozwala uniknąć płacenia zbyt wysokich należności celno-podatkowych, tzn. gdy wartość celna jest zawyżona. 12700 znaki [...]
5/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość