Metody szacowania dochodów z transakcji między podmiotami powiązanymi zalecane i stosowane przez kraje oecd – rozwiązania przyjęte w ustawodawstwie polskim – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Metody szacowania dochodów z transakcji między podmiotami powiązanymi zalecane i stosowane przez kraje oecd – rozwiązania przyjęte w ustawodawstwie polskim

Gwałtowny rozwój przedsiębiorstw wielonarodowych, prowadzących działalność na terenie kilku krajów, w tym także Polski, spowodował pojawienie się zagadnienia właściwego opodatkowania tej działalności w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Problem odpowiedniego określenia i przypisania dochodów i wydatków firmy dotyczy zarówno samych przedsiębiorstw międzynarodowych, jak i administracji podatkowych, które powinny opodatkować zyski podatnika w oparciu o dokonane wydatki i poniesione koszty, racjonalnie uznane za powstałe na ich terytorium ( lub na terytorium innego państwa). [...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość