Znajdź artykuł

Metody jednolitej interpretacji

... Pomocą w określeniu jednolitej interpretacji służą zatem następujące metody lub decyzje:reguły taryfikacji Wspólnoty Europejskiej,orzeczenia Trybunału Europejskiego I Instancji oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,noty wyjaśniające Zharmonizowanego Systemu (HS) oraz opinie klasyfikacyjne,noty wyjaśniające Komisji Europejskiej.a) Reguły taryfikacji Art. 9 (1) (a) Reg. (EEC) Nr 2658/87 upoważnia Komisję, po zasięgnięciu opinii Komitetu Kodeksu Celnego, do wprowadzenia taryfikacji na poszczególne towary drogą regulacji, która albo wskazuje, które podpozycje taryfy mają zastosowanie w stosunku do danego artykułu, albo też określa metody analizy mające zastosowanie wobec specyficznych rodzajów towarów. ...[...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość