Metanol – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Metanol

Spółka kupuje i odsprzedaje alkohol metylowy (metanol) sklasyfikowany do kodu PKWiU 24.14.22-10.00 i kodu CN 2905 11 00. Alkohol sprowadzany przez spółkę jest pochodzenia syntetycznego, tzn. jest produkowany z gazu ziemnego. Nie jest on przeznaczony do spożycia, oferowany na sprzedaż lub używany jako paliwa silnikowe ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych ani też nie służy celom opałowym. Metanol służy do produkcji formaldehydu, polioctanu winylu, tworzyw sztucznych, leków, barwników włókien [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość