Znajdź artykuł

Magazyn konsygnacyjny (consignment stock) Magazyn typu call-off (call off stock)

3 strony – 9449 znaki Magazyn konsygnacyjny Za istotne i celowe należy uznać próby wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego instytucji magazynu konsygnacyjnego. Jednakże termin, jakim posłużył się projektodawca do oznaczenia nowej instytucji, należy uznać za niefortunny. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż magazyn konsygnacyjny (consignment stock) kojarzyć należy z odłożeniem w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz składowaniem przez podatnika towarów przeznaczonych dla nieokreślonego nabywcy. Tymczasem analiza projektowanych zmian wskazuje, że ratio legis wprowadzonej instytucji jest przede wszystkim uproszczenie rozliczeń dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przy tym podkreślić należy, iż zgodnie z projektem wprowadzony do magazynu towar przeznaczony będzie tylko dla jednego odbiorcy. W związku z tym nowa instytucja odpowiada modelowi określanemu w literaturze terminem magazynu typu call-off (call off stock). To uchybienie terminologiczne nie jest jednak poważnym przewinieniem ustawodawcy, tym bardziej że planuje się wprowadzenie definicji legalnej magazynu konsygnacyjnego do słowniczka pojęć ustawowych. [...]
9/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość