Mały ruch graniczny w I i II Rzeczypospolitej (październik 1933 – wrzesień 1999) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mały ruch graniczny w I i II Rzeczypospolitej (październik 1933 – wrzesień 1999)

Po drugiej wojnie światowej w przepisach dotyczących małego ruchu granicznego, możemy mówić dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy to 4 lipca 1959 r. podpisano w Pradze Konwencję miedzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym. Do małego ruchu granicznego w okresie powojennym, wrócę w dalszej części tego artykułu. Najpierw chciałbym przedstawić jak wyglądał mały ruch graniczny w II Rzeczpospolitej.[...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość