Mała i duża ulga celna dla podróżnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Mała i duża ulga celna dla podróżnych

Wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. nowe przepisy w zakresie zwolnień celnych, ustanowiły podział podróżnych przekraczających granicę państwa na podstawie paszportów - na tych, którzy mieszkają w strefie nadgranicznej i na zamieszkałych poza tą strefą. Upraszczając sprawę można powiedzieć, że tym pierwszym przysługuje tzw. mała ulga, a tym drugim duża ulga. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość