Znajdź artykuł

Luka w VAT – wyzwanie dla Unii Europejskiej

The VAT Gap – a challenge for the European Union

Konstrukcja podatku od wartości dodanej (VAT) przyjęta w państwach Unii Europejskiej oparta została na mechanizmie „opodatkowanie-odliczenie”, co skutkuje obowiązkiem naliczenia podatku przez sprzedawcę  od transakcji sprzedaży towaru lub usługi (tzw. podatek należny) oraz możliwością odliczenia od podatku należnego kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu tego towaru lub usługi (tzw. podatku naliczonego). Niewątpliwie konstrukcja ta spełnia wymagania efektywności, ze względu na możliwości generowania znacznych dochodów budżetowych. Zaletą podatku od wartości dodanej miał być mechanizm wymuszania zachowań podatników mających zapewnić jego ściągalność – ujawnianie transakcji opodatkowanych. Nie bez znaczenia jest obowiązek podatnika VAT udokumentowywania tytułu do zwrotu podatku zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu.[...]
12/2017 str. 443

Kup aby przeczytać całość