Znajdź artykuł

Logistyka celna – organizacja obsługi granicznej i infrastruktura graniczna w procesie zarządzania obrotem towarowym z państwami trzecimi

Customs logistics – organization of border service and border infrastructure in the process of managing trade with third countries

Międzynarodowy łańcuch dostaw stanowiący w aktualnych realiach gospodarki światowej jedną z podstawowych form transnarodowego przepływu towarów stanowi zakres oddziaływania instrumentów właściwych dla logistyki celnej. W specyfice i charakterze tych dwu pojęć – międzynarodowego łańcucha dostaw i logistyki celnej – istotne znaczenie praktyczne posiada zagadnienie obsługi granicznej przewozów międzynarodowych. W przypadku Unii Europejskiej materia ta będzie wyrażała się w obrocie towarowym z państwami trzecimi.  Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez zinternacjonalizowane korporacje i operatorów usług logistycznych ma miejsce m. in. poprzez poszukiwanie najbardziej efektywnych metod redukujących realizacyjny czas dostaw towarów. W działaniach tych wspomagani są oni przez państwa i organizacje międzynarodowe kształtujące standardy gospodarki światowej. Problematyka granicznej obsługi towarów była i nadal jest często elementem powodującym spowolnienie ich przepływu w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw..[...]
10/2017 str. 368

Kup aby przeczytać całość