List otwarty do Danuty Hübner – Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. Pytania w sprawie Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

List otwarty do Danuty Hübner – Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. Pytania w sprawie Unii Europejskiej

Zobligowany licznymi pytaniami i uwagami przekazywanymi redakcji przez uczestników obrotu towarowego z zagranicą, w tym producentów: eksporterów i importerów, spedytorów, agentów celnych oraz funkcjonariuszy Służby Celnej, czuję się w obowiązku zwrócić się do Pani Sekretarz w sprawach związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu celnego w przyszłości. Wówczas, gdy staniemy się członkiem Unii Europejskiej. Czytelnicy "Monitora Prawa Celnego" są zaniepokojeni brakiem podstawowych informacji w tej mierze. Nie wiedzą, jak system ten ma w przyszłości funkcjonować. Brakuje im nierzadko podstawowej wiedzy, począwszy od tego, w jaki sposób będą publikowane przepisy prawa Unii Europejskiej aż po tak szczegółowe kwestie, jak np. zasady - po wejściu do UE - funkcjonowania systemu VAT i akcyzy. [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość