Znajdź artykuł

Liberalizacja z przeszkodami

W dniu 1 marca br. Komisja Europejska opublikowała roczny raport dotyczący utrudnień w wolnym handlu ze strony stanów Zjednoczomych. Raport wskazuje na stosowanie barier pozataryfowych, uznanych przez Komisję za główną przeszkodę w rozwoju wymiany handlowej z USA. Dotyczy to m.in. inwestycji i zamówień rządowych, zwłaszcza w sektorze okrętowym, energetycznym i telekomunikacji. Raport zwraca ponadto uwagę na wprowadzanie przez stronę amerykańską środków antydympingowych wobec towarów unijnych. Dzieje się tak pomino faktu, iż obroty między Unią a Stanami Zjednoczonymi to największa we współczesnym świecie dwustronna wymiana handlowa.[...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość