Lepiej służyć społeczeństwu w zglobalizowanym świecie: nowa koncepcja systemu celnego UE – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Lepiej służyć społeczeństwu w zglobalizowanym świecie: nowa koncepcja systemu celnego UE

                Za sklepowymi półkami stoi bardzo złożony system logistyczny, umożliwiający produkcję, transport, kontrolę i dostawę kupowanych przez nas produktów. Aby dać wyobrażenie o rozmiarze międzynarodowego handlu, związanego z naszą konsumpcją, wystarczy powiedzieć, że według szacunków w zeszłym roku 25 państw członkowskich UE dokonało wywozu i przywozu ok. 2 153 mld ton towarów o łącznej wartości 2 037 mld EUR. Liczby te obejmują surowce i półprodukty dostarczone do naszych przedsiębiorstw, jak również towary konsumpcyjne. Biorąc pod uwagę konieczność coraz szybszego dostarczania tych towarów konsumentom po rozsądnej cenie, łatwo wyobrazić sobie jak duże wezwanie dla służb celnych i innych służb granicznych stanowi odprawa tak dużej ilości towarów. [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość