Leksykon izb administracji skarbowej, Urzędów skarbowych i Urzędów celno-skarbowych – część II od K do Z – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Leksykon izb administracji skarbowej, Urzędów skarbowych i Urzędów celno-skarbowych – część II od K do Z

Lexicon of tax administration chambers, tax offices and customs and tax offices – Part 2 from K to Z

W Leksykonie zawierającym ponad 400 haseł uwzględniono nie tylko instytucje wprowadzone do porządku prawnego ustawą o Krajowej Admini­stracji Skarbowej i ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadza­jące ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, ale także powiązane z nimi zagadnienia, które pozostają w związku przyczyno - skutkowym z nowym modelem administracji danin publicznych np. Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (zastąpione Krajową Szkołą Skarbowości). Ponadto w opra­cowaniu omówiono pojęcia odnoszące się do wybranych jednostek organiza­cyjnych Krajowej Administracji Skarbowej tj. takich, które ze względu na spe­cyfikę swej działalności znacząco wyróżniają się w strukturze organizacyjnej KAS, a także do nowej, wyodrębnionej formacji tj. Służby Celno-Skarbowej. Opracowanie zawiera także hasła związane z Unijnym Kodeksem Celnym, funkcjonujące w obrocie prawnym od dnia 1 maja 2016 r.[...]

Kup aby przeczytać całość