Leksykon izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Leksykon izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych

ISBN 978-83-934205-9-9 (rok wydania 2017) Andrzej Halicki LEKSYKON -  zawiera ponad 400 haseł. Uwzględniono nie tylko instytucje wprowadzone do porządku prawnego ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, ale także powiązane z nimi zagadnienia, które pozostają w związku przyczyno – skutkowym z nowym modelem administracji danin publicznych np. Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (zastąpione Krajową Szkołą Skarbowości). Ponadto w opracowaniu omówiono pojęcia odnoszące się do wybranych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej tj. takich, które ze względu na specyfikę swej działalności znacząco wyróżniają się w strukturze organizacyjnej KAS, a także do nowej, wyodrębnionej formacji tj. Służby Celno - Skarbowej. Opracowanie zawiera także hasła związane z Unijnym Kodeksem Celnym, funkcjonujące w obrocie prawnym od dnia 1 maja 2016 r. Wydawnictwo BW Jan Brodziński - maj 2017      [...]

Kup aby przeczytać całość