Znajdź artykuł

LEKSYKON izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych

LEKSYKON - zawiera ponad 400 haseł. Uwzględniono nie tylko instytucje wprowadzone do porządku prawnego ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, ale także powiązane z nimi zagadnienia, które pozostają w związku przyczyno – skutkowym z nowym modelem administracji danin publicznych np. Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (zastąpione Krajową Szkołą Skarbowości).[...]

Kup aby przeczytać całość