Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Legalization of commercial and export documents

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą.   Usługą legalizacyjną objęte sąróżnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.[...]
9/2019 str. 336

Kup aby przeczytać całość