Znajdź artykuł

Kto może kontrolowaćjakość paliwa

Kto może kontrolować jakość paliwa? Kontrolę rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu przeprowadza się m.in. przez próbę kwasową dokonywaną przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Od początku roku obowiązuje rozporządzenie mini¬stra infrastruktury w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa.[...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość