Znajdź artykuł

Kto „dzierży” towar?

Agencja celna "A", działająca w charakterze przedstawiciela bezpośredniego spółki "B", dokonała zgłoszenia celnego w celu objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłki produktów naftowych przywiezionej z Austrii w kilku cysternach kolejowych. W wyniku rewizji celnej polegającej na przeważeniu przesyłki Urząd Celny w C. stwierdził nadwyżkę w ilości ok. 2000 kg . Po przyjęciu zabezpieczenia na poczet kwoty długu celnego i zwolnieniu towaru, organ celny wszczął z urzędu postępowanie, w rezultacie którego została wydana decyzja na rzecz Spółki B., uznająca, że powyższa ilość towaru została nielegalnie wprowadzona na polski obszar celny. W konsekwencji importer został obciążony pokaźną kwotą, na którą składały się: dług celny wymierzony w odniesieniu do stwierdzonego nadmiaru w oparciu o stawkę konwencyjną 1), podatek VAT oraz opłata manipulacyjna dodatkowa stanowiąca równowartość tejże nadwyżki ... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość