Znajdź artykuł

Kto decyduje o kwalifikacji czynu jako „podlegającego postępowaniu sądowemu w sprawach karnych” w sensie art. 3 rozporządzenia Nr 1697/79/EWG

2 strony – 8800 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu pomiędzy przedsiębiorstwem ZF Zefeser (dalej „ZF Zefeser”) a dyrektorem generalnym portugalskiego urzędu ceł i akcyz (dalej „dyrektor generalny”) dotyczącego decyzji celnej określającej retrospektywnie dług celny. Spór dotyczy wykładni pojęcia „czynu podlegającego postępowaniu sądowemu w sprawach karnych”, zawartego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1697/79. W 1993 roku ze statku przybyłego z Turcji wyładowano w porcie Setúbal (Portugalia) określoną ilość oliwy przeznaczonej dla przedsiębiorstwa ZF Zefeser. Pozostała część ładunku została zgłoszona jako towar ... [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość