Księgować, czy nie księgować? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Księgować, czy nie księgować?

... W art. 869 Komisja Europejska uznała prawo organów celnych Państw Członkowskich do podejmowania decyzji o nie księgowaniu niepobranych należności po zwolnieniu towarów w trzech przypadkach:gdy zostało przyjęte zgłoszenie celne towarów korzystających z preferencyjnego traktowania taryfowego w ramach kontyngentu taryfowego, plafonu taryfowego lub innej procedury, a preferencje te zostały zniesione przed przyjęciem zgłoszenia celnego, lecz nie opublikowano tego faktu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub nie podano we właściwej formie w zainteresowanym Państwie Członkowskim a zobowiązany przestrzegał wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów; ...   [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość