Kradzież towaru ze składu na ryzyko importera – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kradzież towaru ze składu na ryzyko importera

Jeżeli towar złożony w składzie celnym zostanie skradziony, a importer nie potrafi wskazać sprawcy tego czynu, sam odpowiada za powstały dług celny. Jest on bowiem zobowiązany do szczególnego rodzaju staranności polegajacej na dozorze nad towarem, który został objęty procedurą składu a co za tym idzie przywilejem polegającym na zwolnieniu z obowiązku uiszczenia cła. Odpowiedzialność importera opiera się na zasadzie ryzyka, orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 8 marca 2001 r. [...]
4/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość