Koszty portowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Koszty portowe

...Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), uchylił zaskarżoną przez spółkę X decyzję Prezesa GUC oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Celnego, w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. W rozpoznawanej sprawie ustalono, iż Spółka X w 2001 roku zgłosiła w celu objęcia procedurą składu celnego rękawice robocze na warunkach dostawy z Azji. Do zgłoszenia tego dołączono fakturę transportową, w której określono koszty za fracht morski z Azji do Polski, koszty portowo – spedycyjne, koszty składowania oraz przetrzymywania kontenera na terminalu.  Organ I instancji w decyzji  ...  [...]
2/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość