Znajdź artykuł

Kosztowne prawo wyłączności

Dyrektor Urzędu Celnego w R. wymierzył cło od sprowadzonych z Hiszpanii przez spółkę "M" owoców cytrusowych. Rozpatrując odwołanie spółki, Prezes GUC utrzymał w mocy rozstrzygnięcie I instancji, z tym że wskazał inną podstawę tego rozstrzygnięcia, a mianowicie art. 25 ust. 1 pkt 5 Prawa celnego. W uzasadnieniu decyzji organ II instancji podał, że spółka przedstawiła do odprawy celnej owoce cytrusowe, od których zostało wymierzone cło. W wyniku kontroli celnej ujawniono umowę dotyczącą tego towaru określającą wielkość dostawy oraz umowę na mocy której spółka uzyskała prawo wyłączności sprzedaży ...[...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość