Kostka czy pustak? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kostka czy pustak?

Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpatrzeniu odwołania spółki M. od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w K. w sprawie wymiaru cła od sprowadzonej z zagranicy kostki szklanej, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Towar ten został odprawiony przez Dyrektora Urzędu Celnego według kodu PCN 7016 90 90 0 ze stawką celną autonomiczną 40%. Klasyfikację tę, oraz zastosowaną stawkę celną Prezes GUC uznał za prawidłowe, wskazując, że przedmiotowe kostki, zgodnie z informacją zawartą w pracy "Materiały budowlane" autorstwa A. Kobylińskiego i E. Szymańskiego (PWN 1978 r.) są kształtkami (pustakami budowlanymi).[...]
4/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość