Korzyści i zagrożenia stosowania procedury uproszczonej w elektronicznej formie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Korzyści i zagrożenia stosowania procedury uproszczonej w elektronicznej formie

Upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną może być stosowane w trzech formach: zgłoszenie celne uproszczone, złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną, wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może uzyskać podmiot, który spełnia warunki określone w artykule 79 § 1 Kodeksu celnego.[...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość