Znajdź artykuł

Korupcja w Służbie Celnej

 ... Pojęcie „korupcji” , które jak wiadomo nie jest pojęciem nowym, pochodzi od łac. słowa „corruptio” i oznacza przyjmowanie przez pracownika instytucji państwowej lub społecznej korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub naruszenie prawa ą.     Ta słownikowa definicja jest na tyle obszerna, iż nasuwa naukowe podejście do tematu patologii, stąd wydaje się, iż bardziej wymownym i czytelnym będzie jednoznaczne określenie korupcji jako wykorzystywania urzędu publicznego dla korzyści osobistych ˛. ... [...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość