Znajdź artykuł

Korea Południowa – perspektywy współpracy

W ostatnim okresie nastąpiło znaczne ożywienie kontaktów oficjalnych pomiędzy Polską a Koreą. Wystarczy wymienić czerwcową wizytę w Republice Korei Premiera Jerzego Buzka, kwietniową Ministra Gospodarki, Janusza Steinhoffa czy też odbytą w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku I sesję polsko-koreańskiej komisji mieszanej ds. współpracy gospodarczej. W rozmowach oficjalnych dominowały zagadnienia rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych. [...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość