Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

D Z I E N N I K U S T A W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Załącznik do nr 49, poz. 238 z dnia 14 września 1962 r.[...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość