Znajdź artykuł

Konwencja między Republiką San Marino i Republiką Włoską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Convention between the Republic of San Marino and the Republic of Italy on avoiding double taxation

Szczegółowe omówienie postanowień Konwencji między Republiką San Marino i Republiką Włoską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania oszustwom podatkowym[1] jest istotne z perspektywy instrumentów walki z rajami podatkowymi i aktualnie odbywającymi się procesami mającymi na celu uzyskanie przez San Marino przejrzystości podatkowej oraz dostosowanie się do wymagań sformułowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i społeczność międzynarodową. Wobec kryzysu gospodarczego i odpływu zagranicznego kapitału wydaje się to szczególnie ważnym dla przywrócenia stabilności finansowej mikro państwa. [1]    Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, 21 marzec 2002. www.esteri.sm [...]
10/2014 str. 408

Kup aby przeczytać całość