Konwencja Kyoto – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Konwencja Kyoto

Aktualnie do Konwencji należą m.in. Wspólnoty Europejskie i odrębnie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz EFTA. Pierwszą podstawową część Konwencji tworzy 19 artykułów, omawiających główne pojęcia i zagadnienia techniczne oraz zasady podpisywania, wejścia w życie i wypowiedzenia, uzupełniania i wnoszenia zmian. Część drugą stanowi 31 załączników, regulujących różnorodne zagadnienia działalności celnej. Administratorem i depozytariuszem Konwencji jest Światowa Organizacja Celna (Rada Współpracy Celnej), do której Polska należy od 1974 r. [...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość