Konwencja Kyoto – załącznik e.3 dotyczący składów celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Konwencja Kyoto – załącznik e.3 dotyczący składów celnych

We wstępie niniejszego załącznika omawia się praktykę handlu międzynarodowego, zgodnie z którą towary nie mające określonego ostatecznie przeznaczenia moga być przez importerów składowane przez dłuższy lub krótszy okres, z możliwością odroczenia, bąź zwolnienia (w przypadku zamiaru powrotnego wywozu za granicę) z obowiązku uiszczenia cła i podatków. W niektórych krajach zezwala się na to, aby towary, które podlegają podatkom wewnętrznym lub zostały takimi podatkami obciążone (zarówno towary krajowe, jak i uprzednio przywiezione z zagranicy z uiszczeniem cła i podatków) były składowane w składach celnych w związku z tym, że mogą być zwolnione od takich podatków, bądź do ich zwrotu.[...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość