Konwencja dotycząca odprawy czasowejzwana potocznie Konwencją Stambulską – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Konwencja dotycząca odprawy czasowejzwana potocznie Konwencją Stambulską

Starania zmierzające do standaryzacji i harmonizacji formalności celnych, a tym samym do uproszczenia i ułatwienia handlu międzynarodowego, możemy zaobserwować na przestrzeni prawie całego XX wieku. W 1923 roku podpisano w Genewie Międzynarodową Konwencję o uproszczeniu formalności celnych, a określone zagadnienia celne zostały włączone do Układu Ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1947 roku. Dopiero jednak w 1950 roku podpisano Konwencję o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, w której sprecyzowano główne zadanie tej Organizacji - zabezpieczenie, poprzez współpracę między rządami, najwyższego stopnia harmonizacji i jednolitości we wszystkich systemach celnych na świecie.[...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość