Kontyngent taryfowy – instrument realizacji umów międzynarodowych i wspomagania gospodarki narodowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontyngent taryfowy – instrument realizacji umów międzynarodowych i wspomagania gospodarki narodowej

Możliwość ustanawiania kontyngentów taryfowych wynika z postanowień art. 14 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117). zgodnie z ustawą Rada Ministrów może ustanawiać środki polityki taryfowej w postaci: * taryfy celnej, * innych środków taryfowych, ze względu na właściwości towarów lub ich przeznaczenie, takich jak: zawieszenie w całości lub w części poboru ceł oraz kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe. Przez termin "kontyngent taryfowy" rozumie się wymagającą uzyskania pozwolenia określoną ilość lub wartość towarów, dla których Rada Ministrów ustaliła obniżone stawki celne.[...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość