Kontyngent celny – narzędzie wspomagania gospodarki narodowej i realizacji umów międzynarodowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontyngent celny – narzędzie wspomagania gospodarki narodowej i realizacji umów międzynarodowych

Możliwość ustanowienia kontyngentów celnych wynika z postanowień art. 9 pkt. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312). Zgodnie z tym artykułem „Rada Ministrów , w drodze rozporządzenia, jeżeli wymagają tego względy polityki handlowej albo interes gospodarczy lub interes narodowy kraju, może ustanowić kontyngent celny”. Przez termin „kontyngent celny” rozumie się kontyngent ilościowy lub wartościowy na przywóz towarów na polski obszar celny, dla których Rada Ministrów ustala preferencyjne stawki celne.[...]

Kup aby przeczytać całość