Znajdź artykuł

Kontrowersje wokół definicji eksportu towarów w ustawie o podatku od towarów i usług

Eksport towarów stanowi jedną z pięciu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 u.p.t.u. Trudności związane z prawidłowym rozliczeniem transakcji tego rodzaju mają trzy główne przyczyny. Po pierwsze, eksport towarów podlega co do zasady preferencyjnej stawce podatku 0%, jednak jej zastosowanie jest uzależnione od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej fizyczny wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. [...]
9/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość