Znajdź artykuł

Kontrola w zakresie obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (część druga – pierwsza opublikowana została w poprzednim numerze „Monitora”)

W rozwijającej się polskiej gospodarce nie jest możliwe ani pożądane, aby administracja rządowa kontrolowała każdą transakcję handlową poprzez proces administrowania obrotem. Takie rozwiązania spowodowałyby pojawienie się procedur i mechanizmów paraliżujących eksport towarów i technologii podwójnego zastosowania, uzbrojenia, sprzętu wojskowego, co mogłoby przyczynić się do opóźnienia bądź ograniczenia aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość