Kontrola sanitarna artykułów żywnościowych w przywozie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kontrola sanitarna artykułów żywnościowych w przywozie

Prawo celne w art. 5 ust. 1 ustala zasadę, iż obrót towarowy z zagranicą jest zakazany, jeżeli przepisy odrębne zakazują obrotu określonymi towarami, a w art. 6 ust. 1 - zasadę, iż jeśli przepisy odrębne uzależniają obrót od spełnienia określonych wymogów, to przywóz ich z zagranicy może być dokonany tylko po spełnieniu tych warunków.[...]
2/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość